Legenda o założeniu Wilna

Założenie Wilna wiąże się z legendą o Księciu Gedyminie i żelaznym wilku. Pewnego razu, zmęczony polowaniem, Książę uciął sobie drzemkę w pobliżu obecnego Pałacu Władców. Śniło mu się, że na górze obok stoi żelazny wilk i tak wyje, jakby naraz sto wilków wyło, wilk też był pokryty żelazną zbroją. Po przebudzeniu Książę Giedymin pospieszył do pogańskiego kapłana Lizdejki, aby ten mu znaczenie snu wytłumaczył. „Twój sen, Książę, znaczy, że na tej górze założysz miasto, a sława o nim pójdzie tak daleko, jak wycie tego wilka – żelazo, którym okuty był wilk oznacza, że miasto to będzie warowne“ – prawdopodobnie tak proroczo powiedział kapłan Lizdejko. 25 stycznia 1323 roku jest oficjalną datą pierwszej wzmianki o Wilnie, bo taka data jest na liście Gedymina, który napisał „w naszym mieście Wilnie“.