Pielgrzymka – Kowno, Wilno, Góra Krzyży

Ilość dni zwiedzania:

1 dzień.

Kowno.

Katedra kowieńska – miejsce odprawienia mszy św.  przez Jana Pawła, pomnik papieża.

Spacer po Starówce, miejsca związane z Mickiewiczem i innymi znanymi osobami (gdyby czas pozwolił – Pożajście, gdzie jest barokowy kamedulski zespół klasztorny-przepiękny kościół ufundowany przez  kanclerza Paca w ołtarzu z Matką Boską Pięknej miłości. Wejście kosztuje 2 euro.

Troki, kościół Nawiedzenia NMP, z cudownym obrazem MB Trockiej, koronowanym w 1718 roku.

2 dzień.

Ostra Brama, papież  tutaj odmawiał z wiernymi różaniec.

Klasztor sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie był malowany obraz MB (Miłosierdzia Bożego) tam też  była pracownia malarza, siostry mają obecnie kaplicę w tym miejscu.

Starówka wileńska miejsca związane z Mickiewiczem, Słowackim, Miłoszem, także z błogosławionym M.Sopoćko, Rafałem Kalinowskim, św.Faustyną.  Katedra imienia św.Stanisława, tam są relikwie św. Kazimierza.

Kościół św. Janów – miejsce spotkania papieża z inteligencją (wejście na terytotium Uniwersytetu Wileńskiego – byłego Stefana Batorego).

Kościół św.Ducha – Msze tutaj odbywają się jedynie w języku polskim, miejsce spotkania papieża ze społecznością polską na Litwie.

Kościół św.Piotra i Pawła. Cmentarz na Antokolu, gdzie też papież składał kwiaty na grobach. Dom na Antokolu w którym  mieszkała siostra Faustyna, gdzie też 13 września 1935 roku była podyktowana koronka do Miłosierzdzia Bożego.

3 dzień.
Wyjazd na Górę Krzyży – jest też tam krzyż papieża i tysiące innych. Jadąc na Górę Krzyży wiezie się ze sobą krzyże od parafii albo kupuje się na miejscu od całej grupy.

Cytowiany (Tytuvenai), Wstęp do kościoła MB Anielskiej i przepięknego klasztoru.

Szydłów (Šiluva) – miejsce objawień, kaplica która stoi dookoła kamienia, na którym było objawienie Matki Boskiej. Pomnik papieża na placu przed kościołem.