|

Śladami Jana Pawła II – 4 dni

Ilość dni zwiedzania:

1 dzień.

Kowno, klasztor  w Pożajściu  (w niedzielę i poniedziałek zamknięty dla zwiedzających) – wejście -2 euro.

Kiejdany –  miasto wspomniane w „Potopie” Henryka Sienkiewicza, miasto kupieckie, kiedyś należące do protestanckiej gałęzi rodu Radziwiłów.

Wstęp do kościoła ze szczątkami Radziwiłlów, Janusza i Bogusława – 0,60 euro centów.

Szydłów – litewski Lurd, litewska Częstochowa.

Nocleg w  Domu Pielgrzyma w Szydłowie.

2 dzień.

Szydłów (Šiluva) – miejsce objawień, kaplica która stoi dookoła kamienia, na którym było objawienie Matki Boskiej. Pomnik papieża na placu przed kościołem.

Cytowiany (Tytuvenai), Wstęp do kościoła MB Anielskiej i przepięknego klasztoru.

-2 euro bilet normalny, 1 euro ze zniżką dla emerytów + 15 euro przewodnik lokalny:

  • jeden z najciekawszych i największych zespołów XVII – i XVIII – wiecznej architektury sakralnej na Litwie;
  • w ołtarzu głównym czczony jest obraz Madonny z Dzieciątkiem;
  • szczególny ze względu na stacje Drogi Krzyżowej oraz kaplicę Świętych Schodów, zbudowanych na wzór znajdujących się w rzymskiej bazylice na Laterani.

Szawle – kościół św.Piotra i Pawła. Tutaj na plebanii odpoczywał papież.

(Ewentualnie muzeum rowerów – bilet wejściowy 2 euro lub dla emerytów 1 euro – przewodnik miejscowy -22 euro).

Gora Krzyży- miejsce wotywnych krzyży przywożonych z całego świata. Krzyż Jana Pawła II. Tam można też zostawić swój krzyż od parafii albo kupić go na miejscu.

Przejazd do Wilna, Nocleg.

3 dzień.

Klasztor sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie był malowany obraz MB (Miłosierdzia Bożego) tam też  była pracownia malarza, siostry mają obecnie kaplicę w tym miejscu.

Starówka wileńska miejsca związane z Mickiewiczem, Słowackim, Miłoszem, także z błogosławionym M.Sopoćko, Rafałem Kalinowskim, św.Faustyną.  Katedra imienia św.Stanisława, tam są relikwie św. Kazimierza (można wejść do   podziemi katedry, co kosztuje około 4,5 euro).

Kościół św. Janów – miejsce spotkania papieża z inteligencją, (wejście na terytotium Uniwersytetu Wileńskiego – byłego Stefana Batorego) cena biletu to 1,5 euro.

Kościół św.Ducha – Msze tutaj odbywają się jedynie w języku polskim, miejsce spotkania papieża ze społecznością polską na Litwie.

Kościół św.Piotra i Pawła. Cmentarz na Antokolu, gdzie też papież składał kwiaty na grobach. Dom na Antokolu w którym  mieszkała siostra Faustyna, gdzie też 13 września 1935 roku była podyktowana koronka do Miłosierzdzia Bożego.

4 dzień.

Wilno i okolice Wilna

Niemież – meczet tatarski i cmentarz i pozostałości pałacu Tyszkiewiczów.

Jaszuny i pałac Balińskich — tutaj bywał Słowacki.

Pawłowo- republika Rzeczpospolita Pawłowska z 1767 r. Miniaturowe państewko z własną  konstytucją, walutą, wojskiem, szkołą, drukarnią, z powierzchnią ponad trzech tysięcy hektarów.

Taboryszki -drewniany kościół z 1770 roku wraz z unikalną dzwonnicą, która jest też bramą wejściową na teren kościoła, tutaj też pracował Michał Sopoćko. W Taboryszkach jest też  muzeum Anny Krepsztul, która będąc niepełnosprawną, namalowała ponad 3,5 tys. obrazów,  które są obecnie w zbiorach kolekcjonerów z całego świata.

Turgiele – Kościół Wniebowzięcia NMP. Tutaj w szkole jest też muzeum poświęcony Republice Pawłowskiej. Jest też możliwość zamówienia występu zespołu regionalnego „Turgielanka”, również z poczęstunkiem regionalnym na koniec występu (cena – ok. 4 euro od osoby)